Kloakering : Betonarbejde : Murerarbejde : Flisearbejde : Nybygning . Tilbygning : Ombygning : Modernisering

mandag den 30. april 2012

7. del. Hovedtrappen, nedbrydes og bygges op igen.Den gamle trappe før den brydes ned.
Så har den lille gravemaskine på gummilarvefødder samt de to hårdtarbejdende entreprenører nedbrudt trappen og allerede dagen efter, når drænet er udlagt, går opbygningen af den nye trappe i gang.
Det er nemt at grave når man har de rette værktøjer, og man ved hvad der skal graves.
Imens Finn Olsen ser til at alt går som det skal. 
Bunden af trappen støbes i beton igen med sokkelsten og beton der støbes på stedet. Denne trappe ønsker kunden støbes på stedet i mål der svarer til den tidligere trappe.Trinnene støbes og tørrer før den endelige afpudsning

Her ses de stolte mestre med resultatet af deres anstrengelser: Det nu usynlige dræn og den fine nye hovedtrappe som blot venter på at tørre inden den kan tages i brug.
2 dage senere, nu kan trappen benyttes.

6. del Kældertrappen bygges op af færdige trin"Trappetrin løfte maskine" gør det muligt at lægge alle 9 trin på en dag uden nogen får dårlig ryg af denne dags arbejde, trods trinenes vægt på 130 kg. Et præcision arbejde som kun er mulig når fagmand og det rette værktøj er til rådighed. 
Samme aften står trappens trin klar til tørring. Kældermuren genopbygges de følgende dage af sokkelsten som støbes sammenMuren om kældertrappen er genopbygget.
Den færdige trappe, nu mangler der kun et stakit ud i mod haven 
Kældertrappen set nedefra medens den tørrer.

5. del. Den nye brønd med pumpen

Drænet tilsluttes et separat røanlæg der forbindes via pumpe og en tryk kobling til gadens kloaknet 
Fundamentet beklædes med en platon plade fra drænets bund og op til jordoverfladen. Uden på platonpladen  lægges 100 mm hårde rockwool bats, og det gravede hul omkring huset fyldes alene op med sten. Mellem drænslangen nederst og muld eller flise laget øverst lægges et lag filt tæppe som sikrer at drænet ikke fyldes op med muld og jord., således at den drænende effekt forbliver varig. 

Pumpebrønden, er en beholderen med elpumpe skjult indeni, den stikker mere end 3 meter ned når den er endeligt placeret. Den står ca. 1 meter ved siden af den tidligere kloak der ses umiddelbart til højre for den nye brønd. De to forbindes med en trykslange. Motoren pumper husets regnvand opsamlet via tagrender sammen med det vand drænet samler, samt  vandet fra husets egen indre kældergulvafløb fra den nye beholder og over i den tidligere eksisterende brønd som har forbindelse til det offenlige kloaknet.
Samme brønd set fra siden

fredag den 20. april 2012

4. del nedbrudte kældertrappe

Trappen nedbryder med denne gravemaskine.


Dagen efter er denne 9 trins betontrappe nedbrudt. Helt nedbrudt.
Kælderens betonyderside berappes ikke, men beklædes med baner af platon plader i hele fundamentets dybde, som forhindrer vand fra haven i at trænge ind i huset. Uden på pladerne lægges 100 mm rockwool og resten af hullet fyldes med sten, der sikrer at nedbør frit kan løbe ned til drænslangen. Over stenene og under topmuldlaget lægges en filt måtte som sikrer at jord ikke fylder drænet op mellem stenene. 
Drænslange lægges i og forbindes med en ny selvstændig pumpebrønd der via en elektrisk pumpe forbindes med byens kloak med en trykslange, der forhindrer vandet fra gadens kloak og regnvands afledningssystem i at komme ind på grunden hvor dette hus er placeret. Det tværliggende rør er blot en afspærring for natten!

fredag den 13. april 2012

3. del. Trappe nedbrydes og køres væk.

De små maskiner forsøger nænsomt at udføre et tungt og tildels beskidt arbejde - så vidt muligt uden at hele huset lider skade. 


Kældertrappe bankes ned, det tog en arbejdsdag og larmer en del.


Jorden samles på plader for at skåne belægningen og køres sorteret bort.


I baggrunden ses beton fra kældertrappen som køres bort separat.


Dræn slangen som til slut er garant for at det hele virker, lægges på plads på et niveau som er lige under husets fundament. 

søndag den 8. april 2012

2. del Gravearbejdet påbegyndes

Grave arbejdet startes længst væk fra grundens indkørsel.

Små maskiner gør at arbejdet udføres så skånsomt som muligt over for havens eksisterende beplantning. 


Der køres meget jord og beton væk,  5-10 containere er ikke unormalt. idet der selvfølgelig skal gøres plads til rumfanget af det indkøbte isolering og dræn materiale. 

fredag den 6. april 2012

1. del. Omfangsdræn i villa.

Materialer køres frem på første dagen


Trætrappe og terrasse fjernes medens der graves.

Dræn slangen skal lægges omkring fundamentet under huset
Denne blog beskriver hvordan det går det for sig når F.O. Byggeteknik udfører et omfangsdræn og samtidig udskifter kælder og hovedtrappe på en 80 år gammel villa. Den samlede byggeperiode var i dette tilfælde 18 arbejdage i godt dansk forårsvejr.
Byggeriets omfang udgjorde
  • ca. 40 meter dræn i ca. 2 meters dybde
  • nedbrydning af kældertrappe og genopbygning af samme med 9 trin
  • nedbrydning af hovedtrappe og genopbygning af samme med 5 trin
  • Afslutningsvis blev havens fliser, træterrasse  og planter genoprettet i det omfang gravearbejdet havde påvirket dette.
Klik på billedrne hvis du vil se dem større.